КЛУБОВЕ

СКК "ШАМПИОН" - гр. Първомай


гр. Първомай, СОУ Проф. д-р Асен Златаров, ул. Кочо Честеменски 16

Телефон за контакти: 0885696042

Имейл: shampion_parvomai@abv.bg


Инструктори:

Драган Драганов - 1 дан
Милуш Драганов - 1 дан


График на тренировките: вторник, сряда и петък от 17:00 до 19:00

Назад към Клубове