КЛУБОВЕ

СК ”АРЕС-МАДАН”


Тел. 0896812450
Имейл: avstoianov@abv.bg


Инструктор:
Антон Стоянов - 1 данТренировъчен график:

  • гр. Златоград, СОУ”Антим I” - Понеделник, Сряда и Събота от 15:30 и от 17:30
  • гр. Мадан, Читалище с.Средногорци - Спортна зала -Вторник, Четвъртък и Петък от 18:00

    Назад към Клубове