КЛУБОВЕ

СК "БУШИ - ДО" - гр. Черноморец


Председател: Димитър Свиридов

Адрес за кореспонденция: Черноморец, ул. " Иван Вазов " № 11

Телефон: 0888876773

Имейл: bushi_do@abv.bg


Инструктори:

  • Семпай Иван Иванов - 2 дан
  • Семпай Живко Андреев - 1 дан


Тренировките се провеждат в Спортна зала " Буши-до "Културен дом - Черноморец
/център/


Тренировъчен график:

  • Подготвителна група: от вторник до петък включително: от 18.00 до19.00 часа
  • Основна група: от вторник до петък включително: от 19.00 до 21.00 часа

Назад към Клубове